Abbas Turan
  • 465 Puan
  • 62 Yazı
  • 3 Yorum

Abbas Turan - Tüm Yazıları

Köşe Yazıları

UTANMAYI BİLMEK GÜZEL ŞEY

Yaşamak güzel şey diyor ya usta.Bu da öyle bir şey.Utanmayı bilmek. Utanmak esaslı bir hal tezahürüdür. Derindeki etkileyicilerin “değerler” olduğunu ele verir. Beynin ruhi düzlemdeki olup bitenleri kıyaslayabildiğinde ortaya çıkar. Yaşamak dahilindeki tercihleri içte “doğru-yanlış”, “yerli yersiz”, “hak edilmiş -...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

ENDİŞEDEN YALNIZLIĞA YİNE İNSAN

Şu yalnızlık işini bir daha konuşalım istiyorum. Dünyada olup bitenlere bakınca, geleceğin yalnızlığı farkındalığı dahi yitirilmiş çaresizlik gibi gözüküyor. Üstelik gürültü, kargaşa ve kalabalığın urlaştırdığı bir çaresizlik. Çaresizlik ile yalnızlığı birlikte kullanmamın haklı sebebi var. O da şu; yalnızlığı çaresi...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

BİR ENERJİ LAFIDIR GİDİYOR

Evet, bir enerji lafıdır gidiyor. Her şey enerjidir savı ile başlayan niteleme gittikçe insanı tarifte ihtiyaç duyduğumuz her boyut için kullanılmaya başlandı. Genelde, maddede bulunduğu söylenen, gerektiğinde ısı, ışık biçiminde ortaya çıkabilen, hatta organizmanın etkin gücü de denilen şey. “Elektrik...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

GÜL Kİ GÜLLERİN AÇILSIN

Daha önce paylaştım.Ustam Hasan Hüseyin Korkmazgil demiş, “sevmek kurar bu dünyayı yeni baştan.” Dünyadaki oluşların ve işleyişin farkına vardığında beri insan ve insanlık ikircikli. Yani, yaşadığı günleri çok defa eleştirmiş, kargaşalı ve adaletin eksik olduğu yer olarak nitelemiş. Yer yer...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

ÖLÜM DE HAYATA DAHİL

Ölüm biraz da gitmektir.Kalanlara mukayese ve muhasebe yaptırır. Ölmek canlılığın bitimi olduğu kadar, bazı inanışlar için yeni bir hayatın başlangıcı da sayılır. Ona sebep bu topraklarda, ölen için dünyasını değiştirdi, ebedi aleme göçtü, Hakk’a yürüdü denir. Ölümü meşakkat veya sınav...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

HİÇLİK

İnsan kapsam alanı içinde bulunduğu büyüklükleri düşündükçe kıyas etmekten kendini alamıyor. Dünya’nın evrendeki yerini sorgulayan videoyu gördünüz mü bilmiyorum. Yeryüzünden yükselen bir uzay mekiği görüntü alıyor, mekik uzaklaştıkça dünya küçülüyor, sonra aramakla ancak bulunabilecek noktalardan biri kadar kalıyor. Diğer gezegenler,...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

O’NU ANLAMAK…

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını, seksenli yıllarda severek okumuştum. Cephelede kolunu kaybeden bir rütbeli, askerlerinden birinin köyüne gider, o köyde yaşamaktan başka çaresi kalmamış gibidir. Romanın tamamında, kendilerinin verdiği mücadelenin ışığının bu köye yansımadığı gerçeğinin hemen her türlü tezahürüne...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

BÖYLEDİR BİZİM SEVDAMIZ

Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Biz cumhuriyet deyince, dağlar seyrine çıkıyor Mehmetçiğin. Acıya gülmek sürmek bizdeki Cumhuriyet. Ekmeğin soyadı gibi Cumhuriyetin bize getirdikleri. Tarlanın can beklediği, anaların karalı haber. Bizde Cumhuriyet uğruna ölenlerin düşünden mayalı gelecek. Kılın kırka bölündüğü hesap, sıratta kucaklaşmak...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

İŞİN KÜRESEL YANI

Barış insan için düş ol­mak­tan çık­ma­lı artık. Pa­ra­nın gü­cü­ne olan itaat bir ye­rin­den yara al­ma­lı di­yo­rum. Yer yü­zü­nün de­ğiş­ti­ri­ci can­lı­sı olan insan tüm­den baş­ka­laş­ma­dan temel ge­rek­si­ni­mi olan ga­ven­lik ra­hat­lı­ğı­na er­me­li. Pa­ra­nın gü­cü­nün kı­rıl­ma­sı veya tek­nik an­lam­da­ki ye­ri­ne otur­tul­ma­sı demek, in­sa­nın...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

TEKBAŞINALIK İNCİTİR

Sa­hi­bi olan kriz­ler var.Hatta çoğu sa­hip­li in­san­lı­ğa ya­şa­tı­lan kriz­le­rin. Prof. Dr. Hasan Hü­se­yin Aksoy hocam “üre­til­miş kriz” diyor buna. Bir kriz üre­til­miş ise, ko­şul­la­rı ha­zır­lan­mış, so­nuç­la­rı­na dair ön­gö­rü­ler ile ge­ti­ri-gö­tü­rü he­sa­bı da ya­pıl­mış de­mek­tir. Dünya sa­vaş­la­rı ör­ne­ğin. Arap Ba­ha­rı’ndan tutun...

Haberi Oku