Abbas Turan
  • 265 Puan
  • 58 Yazı
  • 3 Yorum

Son Yazılar

Köşe Yazıları

ÖLÜM DE HAYATA DAHİL

Ölüm biraz da gitmektir.Kalanlara mukayese ve muhasebe yaptırır. Ölmek canlılığın bitimi olduğu kadar, bazı inanışlar için yeni bir hayatın başlangıcı da sayılır. Ona sebep bu topraklarda, ölen için dünyasını değiştirdi, ebedi aleme göçtü, Hakk’a yürüdü denir. Ölümü meşakkat veya sınav...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

HİÇLİK

İnsan kapsam alanı içinde bulunduğu büyüklükleri düşündükçe kıyas etmekten kendini alamıyor. Dünya’nın evrendeki yerini sorgulayan videoyu gördünüz mü bilmiyorum. Yeryüzünden yükselen bir uzay mekiği görüntü alıyor, mekik uzaklaştıkça dünya küçülüyor, sonra aramakla ancak bulunabilecek noktalardan biri kadar kalıyor. Diğer gezegenler,...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

O’NU ANLAMAK…

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Yaban adlı romanını, seksenli yıllarda severek okumuştum. Cephelede kolunu kaybeden bir rütbeli, askerlerinden birinin köyüne gider, o köyde yaşamaktan başka çaresi kalmamış gibidir. Romanın tamamında, kendilerinin verdiği mücadelenin ışığının bu köye yansımadığı gerçeğinin hemen her türlü tezahürüne...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

BÖYLEDİR BİZİM SEVDAMIZ

Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Biz cumhuriyet deyince, dağlar seyrine çıkıyor Mehmetçiğin. Acıya gülmek sürmek bizdeki Cumhuriyet. Ekmeğin soyadı gibi Cumhuriyetin bize getirdikleri. Tarlanın can beklediği, anaların karalı haber. Bizde Cumhuriyet uğruna ölenlerin düşünden mayalı gelecek. Kılın kırka bölündüğü hesap, sıratta kucaklaşmak...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

İŞİN KÜRESEL YANI

Barış insan için düş ol­mak­tan çık­ma­lı artık. Pa­ra­nın gü­cü­ne olan itaat bir ye­rin­den yara al­ma­lı di­yo­rum. Yer yü­zü­nün de­ğiş­ti­ri­ci can­lı­sı olan insan tüm­den baş­ka­laş­ma­dan temel ge­rek­si­ni­mi olan ga­ven­lik ra­hat­lı­ğı­na er­me­li. Pa­ra­nın gü­cü­nün kı­rıl­ma­sı veya tek­nik an­lam­da­ki ye­ri­ne otur­tul­ma­sı demek, in­sa­nın...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

TEKBAŞINALIK İNCİTİR

Sa­hi­bi olan kriz­ler var.Hatta çoğu sa­hip­li in­san­lı­ğa ya­şa­tı­lan kriz­le­rin. Prof. Dr. Hasan Hü­se­yin Aksoy hocam “üre­til­miş kriz” diyor buna. Bir kriz üre­til­miş ise, ko­şul­la­rı ha­zır­lan­mış, so­nuç­la­rı­na dair ön­gö­rü­ler ile ge­ti­ri-gö­tü­rü he­sa­bı da ya­pıl­mış de­mek­tir. Dünya sa­vaş­la­rı ör­ne­ğin. Arap Ba­ha­rı’ndan tutun...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

DÜNYA BARIŞ GÜNÜ MÜ DEDİNİZ?

Sizi sevdiğini öpmesiz yatmasız söylemediyse bir can,Biri yüreğinize koşulsuz gelip gitmediyse gönül yolundan,En az bir can kesinlikle yanında olacağınızı düşünmüyorsa en zor anında,Bir dağın size hayran olmuşluğu yok ise,Bir karınca sizin elinizde dönmemişse ölümün eşiğinden,Bir deliden akıl alacak kadar önemsememişseniz...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

BUNU YAPSA YAPSA İNSAN YAPABİLİR

Yıl 1989.ODTÜ’de öğ­ren­ci­yim.Sos­yo­lo­ji hocam, der­sin bi­rin­de, ikide bir, “mass media” diyor ve ar­ka­daş­la­rım he­ye­can­la derse ka­tı­lı­yor­lar ancak, ben bir türlü man­tı­ğı­nı kav­ra­ya­mı­yor­dum ko­nu­nun. Der­sin bi­ti­mi­ne yakın “hocam uygun ise ko­nu­nun Türk­çe bir öze­ti­ni yapar mı­sı­nız?” dedim. Dedim de­me­si­ne de, keşke...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

İRADE, YANİ MÜHENDİS AKIL

İrade bilincin hükmüyle işlevsel hal alır. Yani, bilinçli insanlar iradesini yönetebilir. Diğer türlüsü hayvani veya güdüsel savruluşun parçasıdır. İrade dediğimiz şey, davranışın ve düşünüşün kök alanındaki düzenleyicisidir. Engellemede sabra benzese de, düzenleme ve aşamalandırmada iç işleyişin bizzat mimarıdır. Hissiyat dahil,...

Haberi Oku
Köşe Yazıları

TENCERE DİBİN KARA

Daha önce demiş olabilirim, anlayışınıza sığınarak yine diyeceğim; hayatta ne kadar baş var ise o kadar da insan çeşidi var. Dolayısıyla, bakış açısı, hissediş, bilgi ve algı çeşitliliği de ona göre azalır ya da çoklaşır. Hiçbirimiz bir şeyden aynı tadı...

Haberi Oku