fbpx
SİZ DE YAZIN...

 • DOLAR
  7,2878
  %-0,11
 • EURO
  8,7807
  %-0,11
 • ALTIN
  402,52
  %-0,47
 • BIST
  1.527
  %3,81
Can Kaderoğlu
Can Kaderoğlu
can.kaderoglu89@gmail.com
Şecaat arzederken
 • 0
 • 13 Haziran 2020 Cumartesi
 • +
 • -

Çağın iletişim aygıtı sosyal medya bir diğer tabirle yeni medya. Yeni medya ismi geleneksel medya aygıtı olan radyo-televizyon ve gazetenin yerine geçişi ve etkileşimselliği ve hızı nedeniyle ayrıca her bir bireyi bir özne haline getirmesinden kaynaklıdır.

Geçen gün bir aydın twitter üzerinden bir soru sordu ve ekledi, aynen şöyle: ‘Geçmişte herhangi bir gerici harekete katılıp, sonradan dönüşen kimse var mı? Bana kalırsa bir kez dinci/ırkçı olan biri değişemez!’

Karamsarlığa düştüğümüz, kızdığımız ya da sevindiğimiz bir anda duygularımızın yansıması üzerinden zaman geçtikten sonra bağlamından koparılarak ele alınıyor ve moda tabirle linç ediliyorsunuz.

Bu sorunun aydın sorumluluğundan uzak olduğunu düşünüyorum. Günümüzün aydını, kavramları kullanırken daha soyut düzlemler seçmelidir. Kişilere ya da topluluklara kendi ‘aydınlığını’ ulaştıramadıklarına keskin yafta ve yorumlardan kaçınmalıdır.

En geniş anlamıyla ilerici hareket hatrı sayılır bir zamandan beri kitleleri ‘dönüştürecek’ strateji, örgüt ve kadrolardan yoksundur. Bu yoksunluğun zaruri sonucu üçlünün yanı sıra halkın duygularından da kopmaktır. Sevinelim ki mevcut iktidar insanları artık bezdirme noktasında ilerlemektedir yoksa iş salt bizim mahirliğimize kalsa idi işimiz daha zor olurdu.

Tek Kanatla Uçulmaz

Politik sıfatları atfettiğimiz kişiler bir siyasi hareketin temsilcileri ise bu sıfatlar bütün risklerine rağmen anlaşılırdır. İlkesel olarak savundukları siyasetçileri bir politik halka etrafında toplar. Çemberin kıyısı köşesi olmakla beraber aslolan içinde olunmasıdır. Siyasilerin kendilerine verdikleri özel sıfatlar dışında yine rakipleri olarak onları sıfatlandırabiliriz. Bu haliyle örneğin bir siyasetçiye savunduklarından ötürü ‘gerici’ ya da ‘faşist’ denilebilir. Sağcı münevveri çok azaldı kalemşörleri diyelim karşısındakileri uzun zamandır sığ ve manipülatif bir dille isimlendiriyorlar.  Burada aydının tutumu sıfat ya da kavram bataklığına düşmeden meselenin özüne odaklanmak olmalıdır. Ve özellikle ilerici hareketin ‘organik aydını’nın vazifesi toplumla bağ kurmaktır. Bunun için de toplumun gündemini yakından takip etmeli ve buradaki suni de olsa herhangi bir konuyu hafife almadan donanımlı şekilde ilerlemelidir. Çünkü cehaletin özgüveni aydının çekingenliğinden beslenmekte, karanlık güneşin önüne karabulutlarını mağrur bir biçimde germektedir.

Ne Söylediğin Değil

İnsan ve toplum psikolojisini yadsıyan ‘doğru’ kadar yanlış bir şey yoktur. Çünkü bir insanı kazanmaktan ziyade onu alt etmeye ve belki de bir ömür boyu ‘karşıya’ mahkum eder. Bu yaklaşım zaman ve mekandan bağımsız şekilde sadece doğruluğuna odaklanır. Oysaki politik mücadelede doğruculuk kadar konjonktür de önemlidir. Siyaseten doğrulanmak dünyada hiçbir devrimin ana gerekçesi olmamıştır. Salt politik olarak haklı çıkıp bir mücadele başlığında kazanım elde edeni de tarih kitapları yazmaz.
Aydın’ın ve politik öznenin üzerine düşen görev toplumsal gündemin ‘dayatamadıkları’ haricindekilere geniş kesimleri olduğu yerde bırakmayacak yani ‘karşı’ cenahta konsolide etmeyecek şekilde yaklaşmaktır. İnsan karşılaştığı sorunları aşabilir. Bu sorunları aşabilmek için de  sadece soruna odaklanacağı başkaca dikkat dağıtan her türlü unsuru ortadan kaldıracak bir düşünsel ve iletişimsel ustalık gerekmektedir.

Geçmişte içine düştüğümüz, sorunlara uzaktan, yukardan ya da bilinmeyen bir yerden bakma hastalığından kurtulma zamanıdır. Verilecek gerçek düşünsel ve davranışsal mücadelelerden biri de ‘bizim’ mahallenin yerleşik davranış biçimleriyle olandır.

Vizyonumuzun eksikliği, hevessizliğimiz, inançsızlığımız, tembelliğimiz ya da sayılabilecek çok fazla nedenle dünyamız bugün kapitalizmin tahakkümü ve mezalimi altındadır. Dünyanın kurtuluşu için önce zihnimizin esaretten kurtulması gerekir. Ve yine dünyamız halinden memnun köleliğin esiridir. Şurası muhakkak ki köle olduğunun ayırdında olmayan birine köle olduğunu söylediğinizde onu esir edene değil size düşman olacaktır. Onun için, hem kişisel iletişim de hem de kitlelerle kurulan siyasal iletişim de en doğru dil kullanılmalıdır. Kişiyi yenecek değil kazanacak dil!

Sonuç itibariyle ‘gerici’ bir odakla münasebeti olan ya da mecburen bu ilişkiler içinde var olagelmiş bir insan da bizim insanımız olduğu gibi biz sorumluluklarımızı tam olarak yerine getirmediğimiz için şu an böyle tariflediğimiz yerdedir. Aynanın ‘aydınımıza’ çevrilmesinin tam zamanıdır.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
can kaderoğlu

Yorumlara Kapalıdır