Birliğin harcı

featured
service

“Dertler paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır” sözünü veya benzer sözleri çoğumuz duymuşuzdur. Peki bu sözün esasını tam olarak anlamış mıyız? Biz olmanın bilincinden uzaklaşıp benlik duygusunun esiri oldukça, bu sözdeki derin manayı da anlayamadığımız, dahası zamanla bu söze farklı bir anlam yüklediğimiz kanaatindeyim.

Bu sözün derininde yatan anlam, aslında biz olma, birlik olma anlayışıdır. Söyle ki: Bu söz ile, insanların duygularına ortak olmanın, onların dertlerini ve sıkıntılarını, mutluluk ve sevinçlerini paylaşmanın önemi anlatılmıştır. Yani “biz” kavramına vurgu yapılmaktadır. Bize, başka inanların dertlerine ortak olmayı, onların sorunlarını kendi imkânlarımız çerçevesinde çözmeyi öğütlemektedir. Benzer şekilde, insanların mutluluklarına ortak olduğumuzda onların mutluluklarının da bizim mutluluğumuzun da artacağını ifade etmektedir bu söz.

Bir arkadaşımın babası, “düğünü ve cenazesi kalabalık olan kişinin ahiret sorgusunun kolay olacağına inanırım” derdi. Onun, bu sözü farklı bir bakış açısıyla desteklediği kanaatindeyim. Burada, evlenen ve vefat eden kişinin aslında bu dünyada, çevresindeki insanlara biz duygusunu kabul ettirdiği sonucuna varmaktayız. O nedenle biz de, başkalarının dertlerine ve mutluluklarına ortak olurken, dertlerimizin ve mutluluklarımızın başkaları tarafından paylaşıldığı bir birey olmak için de gayret sarf etmeliyiz.

Yukarıdaki sözün değişmiş olan manasına bakacak olursak: Artık, “ben” kavramını ön plana çıkartarak, kendi dertlerimizi ve mutluluklarımızı herkesle paylaşır olduk. Hatta o kadar abarttık ki: Başkalarının dertlerini ve mutluluklarını başka insanlarla paylaşır olduk. Amaç dertlere çözüm bulmak, mutluluklara başkalarını da ortak etmek ise bu davranış anlamlıdır. Ancak, amaç sadece paylaşmak ise sonuç dedikodudan öteye geçmeyecektir.

Siz derdinize çare olup olmayacaklarına dikkat etmeksizin, derdinizi sürekli başkalarıyla paylaştığınızda,  derdinize çare bulamayacağınız gibi, daha büyük dertlere de yol açma riskiyle karşı karşıya kalacaksınız. Sizi umursamayanların davranışlarını gördükçe siz daha da mutsuz olacaksınız, sizi umursayıp çare üretemeyenlere başka bir dert aşılamış olacaksınız. “Derdini söylemeyen derman bulamaz” diye de bir söz var, onu ne yapacağız diye düşünenler olabilir. Bu söz üzerine de çok şey yazılır ama bu sözün özü de derdi paylaşmaktan ziyade çözüm arayışıdır.

Teknolojinin gelişmesi, sosyal medya çılgınlığının herkesi esir almasıyla birlikte, paylaşma konusu da iyice çığırından çıkmış durumdadır. Herkesin her şeyini sosyal medyada paylaştığı bir ruh hali içindeyiz maalesef. Unutmayın başkaları sizin halinizle hallenmediği, sizin duygularınıza ortak olmadığı sürece haliniz ve duygularınızın bir önemi yoktur. Peki bir şey paylaşmayalım mı o vakit? Paylaşalım ama paylaşımın bir amacı olmalı. Sadece paylaşmış olmak için paylaşmanın kimseye faydası olmayacağı gibi, zararlarının olması da ihtimal dahilindedir.

İnsanların dertlerini ve mutluluklarını paylaşmalarını eleştirirken nasıl bu hale geldiğimizi de iyi analiz etmek lazım. Eskiden insanlar sadece sohbet için birbirlerini ziyaret ederdi. Sohbet sırasında da karşısındakinin tavır ve davranışlarından onun dertli mi mutlu mu olduğunu anlar, mahremiyete dikkat ederek derdini ve mutluluğunu öğrenir gerçek mana da onu paylaşırdı. Şimdi sohbetler bile araç haline geldi. İnsanlar çıkarlarına göre sohbet geliştirir oldu. Parası, makamı ve diğer imkanları artan insanlarla sohbeti artırma gayretinde yarışır olduk. Hem kuldan medet umarak, hem de ihtiyaç sahibi olanlarla sohbeti keserek Allah(CC)’tan uzaklaştık.

“Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane” sözüyle de ifade edildiği gibi, güzel sohbet, biz insanlar için, en önemli amaç olmalıdır. Sohbeti başka amaçlara araç kıldıkça sohbetin tadını da kaçırırız.

Sonuç olarak, dertler paylaşıldıkça değil çözüldükçe azalır diyerek, birbirimizin mutluluklarını haset etmeden paylaşalım, birbirimizin dertlerini az çok demeden paylaşarak çözelim diyorum. İnsanların dertlerine ortak olup dertleri çözme noktasında gayret sarf edenlerden, güzel sohbet için bir araya gelenlerden olmamız dileğiyle…

Birliğin harcı