1. Haberler
  2. Yaşam
  3. 2015’te Montreal Üniversitesi’nde Türkçe şarkı ve konuşma ile yapılan araştırma

2015’te Montreal Üniversitesi’nde Türkçe şarkı ve konuşma ile yapılan araştırma

featured
service

2015 yılında Montreal Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bir araştırma, 6-9 aylık bebeklerin dinledikleri farklı ses türlerine karşı verdikleri tepkileri incelemiştir. Araştırmanın amacı, bebeklerin duydukları müzik ve konuşmaların onların duygusal kontrol üzerindeki etkilerini anlamaktır. Bu çalışmada, bebeklerin sakin kalma sürelerini etkileyen faktörler detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Araştırmanın Metodolojisi

Montreal Üniversitesi’nden Profesör Isabelle Peretz ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, 30 sağlıklı bebek üzerinde deneyler yapılmıştır. Bebeklere üç farklı türde ses dinletilmiştir: Türkçe bebek konuşması (baby-talk), Türkçe çocuk şarkıları ve Türkçe yetişkin konuşması. Çalışmada kullanılan tüm sesler Türkçe olarak seçilmiştir, çünkü Türkçe dilinin bebeklere yabancı olması, annenin sesi gibi diğer faktörlerin etkisini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır.

Deneyin Uygulanışı

Araştırma sırasında, bebeklerin tepkilerini ölçmek için belirli bir düzenek kurulmuştur. Bebekler sakin haldeyken, ebeveynleri arkalarına oturmuş ve bebeklerin yüz ifadelerini etkilemeyecek bir şekilde yerleştirilmiştir. Bebeklere dinletilen tüm sesler kayıt edilmiş olup, canlı performanslarla oluşabilecek farklılıkları ortadan kaldırmak için aynı kayıtlar kullanılmıştır.

Bebeklerin sakin kalma süresi, “ağlama yüzü” ifadesi gösterene kadar geçen süre olarak ölçülmüştür. Ağlama yüzü ifadesi, kaşların aşağı çekilmesi, dudak köşelerinin yana çekilmesi, ağzın açılması ve yanakların yukarı kalkması gibi belirtilerle tanımlanmıştır.

Bulgular ve Sonuçlar

Araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekicidir. Bebeklerin dinledikleri ses türlerine göre sakin kalma süreleri şu şekilde ölçülmüştür:

  1. Türkçe Çocuk Şarkıları: Bebekler, Türkçe çocuk şarkıları dinlerken ortalama olarak dokuz dakika boyunca sakin kalmışlardır.
  2. Türkçe Bebek Konuşması (Baby-Talk): Bebekler, Türkçe bebek konuşması dinlerken ortalama olarak dört dakika boyunca sakin kalmışlardır.
  3. Türkçe Yetişkin Konuşması: Bebekler, Türkçe yetişkin konuşması dinlerken ortalama olarak dört dakikadan biraz daha az bir süre sakin kalmışlardır.

Bu bulgular, çocuk şarkılarının bebeklerin sakin kalma süresini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Özellikle bebek konuşması ve yetişkin konuşması arasında belirgin bir fark olmaması, şarkıların bebekler üzerindeki etkisinin diğer konuşma türlerinden daha güçlü olduğunu ortaya koymaktadır.

Müzik ve Bebeklerin Duygusal Kontrolü

Profesör Isabelle Peretz, müziğin bebekler üzerindeki bu etkisini “entrainment” olarak adlandırılan ve müziğe kendiliğinden katılımı ifade eden bir kavramla açıklamaktadır. Yetişkinler ve büyük çocuklarda, bu katılım genellikle ayak sallama, kafa sallama veya ritim tutma gibi fiziksel hareketlerle kendini gösterirken, bebeklerde bu tür fiziksel tepkiler henüz gelişmemiştir. Ancak, bebeklerin müziğe duygusal olarak tepki verdikleri ve bu durumun onların sakin kalma sürelerini etkilediği görülmüştür.

2015’te Montreal Üniversitesi’nde Türkçe şarkı ve konuşma ile yapılan araştırma