1. Haberler
  2. Yaşam
  3. II. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

II. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

featured
service

Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihindeki en önemli olaylardan biri olan II. Viyana Kuşatması, IV. Mehmet’in saltanatı döneminde gerçekleşmiştir.

Bu kuşatma, Osmanlıların Batı’daki genişleme politikalarının son büyük hamlesi olarak kabul edilir ve Avrupa’nın siyasi ve askeri dengeleri üzerinde derin etkiler bırakmıştır.

IV. Mehmet’in Saltanatı

IV. Mehmet, 1648 yılında henüz 6 yaşında iken Osmanlı tahtına çıktı ve 1687 yılına kadar yaklaşık 39 yıl hüküm sürdü. Onun uzun saltanat dönemi, hem iç hem de dış politikada birçok önemli gelişmeye sahne oldu. IV. Mehmet’in hükümdarlığı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu çeşitli iç isyanlar ve dış savaşlarla mücadele etti.

II. Viyana Kuşatması’na Giden Yol

II. Viyana Kuşatması’na giden yol, Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki genişleme politikalarının bir sonucuydu. 17. yüzyılda Osmanlılar, Balkanlar ve Orta Avrupa’da önemli topraklar ele geçirmişlerdi. Bu dönemde, Avusturya Arşidüklüğü Osmanlıların Batı’daki en büyük rakibi olarak öne çıkıyordu.

1683 yılında, IV. Mehmet döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nun sadrazamı olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Avusturya’nın başkenti Viyana’yı ele geçirmek amacıyla büyük bir sefer başlattı. Bu kuşatma, Osmanlıların Batı’daki en büyük askeri operasyonlarından biri olarak tarihe geçti.

Kuşatma ve Sonuçları

14 Temmuz 1683 tarihinde başlayan II. Viyana Kuşatması, Osmanlı ordusunun yaklaşık 120.000 askerle Viyana’yı kuşatmasıyla başladı. Osmanlı ordusu, şehrin surlarını zorlayarak Viyana’yı ele geçirmeyi hedefliyordu. Ancak, kuşatma beklenenden uzun sürdü ve Avrupa’daki diğer güçler Viyana’nın yardımına koştu. Polonya Kralı III. Jan Sobieski’nin komutasındaki birleşik Hristiyan ordusu, 12 Eylül 1683 tarihinde Osmanlı kuvvetlerine karşı büyük bir karşı saldırı başlattı ve Osmanlı ordusunu yenilgiye uğrattı.

II. Viyana Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanması, Osmanlı İmparatorluğu için büyük bir dönüm noktası oldu. Bu yenilgi, Osmanlıların Avrupa’daki ilerleyişini durdurdu ve İmparatorluğun gerileme sürecini başlattı. Ayrıca, Osmanlıların gücünün azaldığını gören Avrupa devletleri, Osmanlılara karşı daha cesur ve birleşik bir şekilde hareket etmeye başladılar.

Viyana bozgununun sorumluluğunu taşıyan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise idam edildi.

II. Viyana Kuşatması hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?