TKP: Küba halkının yanındayız 

featured
service

TKP, Küba’da bazı mahallerde düzenlenen gösterilerin, ABD tarafından provokasyona dönüştürülme girişimlerine dair açıklamada bulundu.

ABD’nin 60 yılı aşkın süredir Küba’ya uyguladığı ablukanın Küba ekonomisini boğucu etkileri özellikle enerji üretiminde ve gıda tedarikinde derin sorunlara yol açıyor.

Gündelik hayatın bütün veçhelerini her geçen gün daha da zorlaştıran bu politikanın sonuçlarından haklı olarak bunalan ve yaşanan sorunlar karşısında daha etkili çözümler geliştirilmesi beklentisini ifade etmek isteyen Kübalılar Santiago de Cuba’nın bazı mahallelerinde sokak gösterileri düzenledi.

Küba devrimci hükümeti sorumlulukları gereği söz konusu sokak gösterilerine derhal ilgi gösterirken, ABD’de çöreklenen karşı devrimci çeteler ise gösterileri çarpıtmaya, manipüle etmeye, devrim karşıtı bir kalkışmanın vesilesi haline getirmeye çalıştı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Küba halkını ve Küba devrimini her gün yeni bir zorlu sınava tabi tutan ahlaksız ABD politikalarını kınıyor, Küba’nın geçmişteki tüm mücadelelerden olduğu gibi bu sınavdan da birlik ve ilerlemeyle çıkacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz” denildi.

‘Küba halkının yanındayız’

TKP Merkez Komite tarafından yapılan “Küba halkının yanındayız” başlıklı açıklama şöyle:

“ABD’nin 60 yıldan uzun zamandır Küba’ya uyguladığı iktisadi, ticari, finansal ablukanın pandemi sürecinde daha da sıkılaştırılmış olması ülke ekonomisi üzerinde giderek daha yıpratıcı etkiler yaratıyor. Ablukanın Küba ekonomisini boğucu etkileri özellikle iki alanda, enerji üretiminde ve gıda tedarikinde derin sorunlara yol açıyor.

Küba halkı ve onun devrimci iradesi dünyanın gözü önünde tüm ekonomik işleyişi ve toplumsal yaşamı tehdit eden bir enerji krizi ve açlıkla terbiye edilmeye çalışıyor.

Küba devrimini yıkmak için halkı sefalete mahkum etmeyi göze alan bu korkunç soykırım politikasının çirkin niyeti geçtiğimiz günlerde tekrar açıkça ortaya çıktı.

Gündelik hayatın bütün veçhelerini her geçen gün daha da zorlaştıran bu politikanın sonuçlarından haklı olarak bunalan ve yaşanan sorunlar karşısında daha etkili çözümler geliştirilmesi beklentisini ifade etmek isteyen Kübalılar Santiago de Cuba’nın bazı mahallelerinde sokak gösterileri düzenlediler. Küba devrimci hükümetinin merkezi ve yerel yöneticilerinin sorumlulukları gereği derhal ilgi gösterdikleri, dinleyerek ve diyalog geliştirerek eşlik ettikleri, süregiden çözüm çabalarını aktarıp tartıştıkları bu gösteriler, ABD’de çöreklenen karşı devrimci çeteler tarafından derhal çarpıtılmaya, manipüle edilmeye, devrim karşıtı bir kalkışmanın vesilesi haline getirilmeye çalışıldı. ABD’nin Havana’daki büyükelçiliği de ülkenin içişlerine açıkça müdahale eden mesajlar yayınlayarak yaşanan sorunları bir provokasyona dönüştürme girişiminin arkasında bulunan siyasi odağı bir kez daha ifşa etmiş oldu.

ABD büyükelçiliğinin tutumu bir kez daha bütün uluslararası kuralları ve diplomatik teamülleri hiçe saymıştır; ama bunların da ötesinde iki yüzlüdür, utanmazcadır. Altmış senedir süren abluka politikasının amacının “Küba halkının sefalete sürüklenmesi ve bu yolla devrimin yıkılması” olduğunu resmi belgelerinde açıkça ifade etmiş olan ABD hükümetinin bugün Küba halkının insan hakları konusunda endişeli olduğunu söylemesi ahlaksızlıktır.

Küba halkına uygulanan bu soykırım politikasını kaldırmadan ABD’nin Küba halkının insan hakları konusunda tek söz söylemeye, tek bir “endişe” belirtmeye hakkı yoktur. Küba’ya uygulanan abluka politikasının derinliğini görmezden gelen, bu korkunç politikanın sona ermesi için sesini yükseltmeyen hiç kimse, Küba halkının ve Küba hükümetinin devrimci iradesi hakkında sorumsuzca yorumlar yapma, kestirmeden sonuçlara ulaşma hakkına etik açıdan sahip değildir.

Küba halkının açıklık, samimiyet ve dayanışma temellerine dayanan toplumsal birliği bu zor günlerde de barışçıl bir şekilde kendi çözüm yolunu bulmaya muktedirdir.

Türkiye Komünist Partisi olarak Küba halkını ve Küba devrimini her gün yeni bir zorlu sınava tabi tutan ahlaksız ABD politikalarını kınıyor, Küba’nın geçmişteki tüm mücadelelerden olduğu gibi bu sınavdan da birlik ve ilerlemeyle çıkacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Türkiye Komünist Partisi, Küba halkının ve onun devrimci önderi Küba Komünist Partisi’nin yanındadır. Kahrolsun ABD ablukası! Yaşasın sosyalist Küba’nın devrimci birliği ve iradesi! Yaşasın uluslararası devrimci dayanışma!”

TKP: Küba halkının yanındayız