1. Haberler
 2. ANKARA
 3. EGO Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Onaylandı

EGO Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Onaylandı

featured
service

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 17 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, EGO Genel Müdürlüğü’nün 2023 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin raporu onayladı. Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda, EGO’nun yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetler ve mali performansına dair detaylar sunuldu.

EGO’nun Faaliyetleri ve Mali Durumu

EGO Genel Müdürlüğü, kent içi toplu taşıma hizmetlerini otobüs, raylı sistem ve teleferikle sağlamaktadır. 2023 yılı verilerine göre:

 • Otobüs Hizmetleri: 5 bölgeye bağlı 51 hareket noktasından 396 hatta 1.865 otobüsle 124.544.152 km yol kat edildi.
 • Raylı Sistemler: 57 istasyon ve 315 vagonla 6793 km’lik hat üzerinde hizmet verildi.
 • Teleferik: 3257 km’lik hat üzerinde 10 kişilik 106 kabinle hizmet sağlandı.

Gelir ve Giderler

EGO’nun 2023 yılı bilançosu ve gelir-gider tablosu şu şekilde gerçekleşti:

Aktif Hesaplar

 • Dönen Varlıklar: 821.005.616,16 TL
 • Duran Varlıklar: 24.414.230.353,79 TL
 • Toplam Aktif: 25.235.235.969,95 TL

Pasif Hesaplar

 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar: 7.820.505.372,37 TL
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar: 1.829.473.682,93 TL
 • Öz Kaynaklar: 15.585.256.914,65 TL
 • Toplam Pasif: 25.235.235.969,95 TL

Gelirler

 • Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2.475.521.610,36 TL
 • Alınan Bağış ve Yardımlar: 3.568.376.328,66 TL
 • Diğer Gelirler: 280.566.051,20 TL
 • Toplam Gelirler: 6.349.719.744,99 TL

Giderler

 • Personel Giderleri: 203.466.912,20 TL
 • Mal ve Hizmet Alım Giderleri: 4.409.233.708,39 TL
 • Faiz Giderleri: 53.720.014,49 TL
 • Cari Transferler: 17.292.894,78 TL
 • Amortisman Giderleri: 963.586.018,00 TL
 • Toplam Giderler: 7.307.010.927,83 TL

EGO’nun 2023 yılı mali faaliyetlerinin sonunda, toplam giderlerin 7.307.010.927,83 TL ve toplam gelirlerin 6.349.719.744,99 TL olduğu belirlendi. Bu durum, 2023 yılı için 957.291.182,84 TL’lik bir zarar oluştuğunu göstermektedir. Ancak, bütçe gelir ve gider farkı incelendiğinde, 6.731.467.687,39 TL gelir ve 6.611.287.732,19 TL giderle 120.179.955,20 TL bütçe karı elde edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, EGO’nun 2023 mali yılına ait bilanço ve kesin hesap cetvellerini Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğuyla onayladı.

EGO Genel Müdürlüğü 2023 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesapları Onaylandı