DOLAR 15,8769 0.2%
EURO 16,8435 -0.21%
ALTIN 945,160,54
BITCOIN 466428-3,40%
Ankara
19°

AÇIK

03:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Yıldırım’da revizyon imar hazırlığı

Yıldırım’da revizyon imar hazırlığı

ABONE OL
Ocak 17, 2022 10:20
Yıldırım’da revizyon imar hazırlığı
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Yıl­dı­rım Ma­hal­le­si’nde devam eden imar ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi veren Ak­yurt Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hilal Ayık, mania uy­gu­la­ma­sı ne­de­niy­le sü­re­cin uza­dı­ğı­nı ak­tar­dı. Ayık, daha geniş, cadde, sokak, kal­dı­rım ve oto­park alanı su­na­bil­me gay­re­tiy­le re­viz­yon imar pla­nı­nı ha­zır­la­dık­la­rı­nı ifade etti.

Yıldırım Mahallesi’nde devam eden imar planı hakkında bilgi veren Ayık, çalışmaların mania hattı doğrultusunda sürdürüldüğünü dile getirdi. Ayık, “Bizim il­çe­miz­de mania be­le­di­ye bi­na­mız­da bi­ti­yor. Uçak al­çal­ma, yük­sel­me ro­ta­sın­da­yız o yüz­den ma­ni­aya ta­kı­lı­yo­ruz. Ha­va­li­ma­nı­mı­zın Ulus­la­ra­ra­sı Ha­va­li­ma­nı ola­bil­me­si için de bu ku­ral­la­ra uyul­ma­sı ge­re­ki­yor. Bu du­rum­da doğal göl­ge­le­me yön­te­mi uy­gu­la­nı­yor ve Sivil Ha­va­cı­lık Ku­ru­mu ile doğal göl­ge­le­me­ye baş­la­dık. Par­sel­le­ri­mi­zi mi­ni­mum bin­lik, iki bin­lik, üç bin­lik ya­pa­bil­me­miz için katı 6,8,10’a çı­kar­ma­mız ge­re­ken yer­ler var. So­kak­la­rı­mı­zın, cad­de­le­ri­mi­zin, kal­dı­rım­la­rı­mı­zın geniş ola­bil­me­si, geniş yaşam alan­la­rı oluş­tu­ra­bil­me­miz için bunu yap­ma­mız ge­re­ki­yor. Her bir par­se­li­miz­de uçak al­çal­ma alan­la­rı ile açı­lar üze­rin­de ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz” ifadelerini kullandı.

AMAÇ: GENİŞ CADDE VE GENİŞ SOKAKLAR
Yeni imar planı ile parselleri de büyütmek istediklerini ifade eden Ayık, “Mil­yon met­re­ka­re par­sel­de bu ça­lış­ma­yı ya­pı­yo­ruz ve ol­duk­ça zah­met­li bir iş, 6 aya kadar he­sap­la­ma iş­lem­le­ri­nin bit­me­si­ni bek­li­yo­ruz ve bu aşa­ma­dan sonra re­viz­yo­nu­mu­zu yap­mış ola­ca­ğız. Be­lir­li bir kat yük­sek­li­ği­ni ko­ru­ya­rak, geniş cad­de­ler, so­kak­lar, kal­dı­rım­lar, oto­park­lar ve yü­rü­yüş yol­la­rı ile bu sü­re­ci ta­mam­la­mak is­ti­yo­ruz. Ya­ya­ya ve en­gel­li­le­re ko­lay­lık sağ­la­ya­cak bir plan ile par­sel­le­ri­mi­zi bü­yüt­me­yi he­def­li­yo­ruz” şeklinde konuştu.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP