DOLAR 18,6440 0.01%
EURO 19,6447 -0.27%
ALTIN 1.075,610,37
BITCOIN 320305-0,19%
Ankara

PARÇALI BULUTLU

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Sulu tarımın lideri dert küpü

Sulu tarımın lideri dert küpü

ABONE OL
Eylül 6, 2022 12:21
Sulu tarımın lideri dert küpü
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Akyurt’ta 50 yıldır sulu tarım ile uğraşan 70 yaşındaki Nurullah Türkcan, yıllık 150-200 dönüm arazide sebze yetiştiriciliği yaptığını, sezon boyunca elde ettiği 1 milyon TL’lik gelirinin ise giderlere ancak yettiğini söyledi.

Türkcan, “Ben taşın içinden sebze yetiştiririm, öyle azim ve kuvvetim var. Kendim 11 karışım, 1000 karış iş ile uğraşırım. Ben bu işi severek yapıyorum, devletten bana hiçbir katkı yok” dedi.

“KENDİM BİR KARIŞIM, BİN KARIŞ İŞ İLE UĞRAŞIRIM”

Ak­yurt’ta her yıl yak­la­şık 200 dö­nüm­lük ara­zi­de sebze ye­tiş­ti­ri­ci­li­ği yapan Nu­rul­lah Türk­can, ye­tiş­tir­di­ği seb­ze­le­ri tü­ke­ti­ci­le­re he­sap­lı fi­yat­lar­la ulaş­tı­rı­yor. Üret­ti­ği seb­ze­le­ri daha çok pa­zar­lar­da ve Çan­kı­rı yolu üze­rin­de­ki ye­rin­de sa­tı­şa sunan Türk­can’ı Ak­yurt dı­şın­dan da bir çok va­tan­daş ter­cih edi­yor.

“AL­TIN­DAN KAL­KA­MI­YO­RUZ”
Büyük bir azim ve çaba ile üret­me­ye devam eden 70 ya­şın­da­ki Nu­rul­lah Türk­can, ma­li­yet­le­ri kar­şı­la­ya­ma­mak­tan ya­kın­dı. Mazot, elekt­rik, gübre başta olmak üzere ta­rım­sal gir­di­ler­de­ki ma­li­yet ar­tış­la­rı ne­de­niy­le elde et­ti­ği ci­ro­nun ta­ma­mı­nın gi­der­le­re ancak yet­ti­ği­ni söy­le­yen Türk­can, “Do­ma­tes, biber, pat­lı­can, sa­la­ta, bamya, fa­sul­ye hep­si­ni üre­ti­yo­rum. Yılda bir mil­yon­luk cirom var, bir kuruş ka­zan­cım yok, hepsi mas­ra­fa gi­di­yor. Başta mazot, su, gübre, tohum, elekt­rik, bun­la­rın al­tın­dan kal­ka­mı­yo­ruz. Ben 4-5 ki­lo­met­re me­sa­fe­den su ge­ti­ri­yo­rum” diye ko­nuş­tu.

“İŞİMİ SEVEREK YAPIYORUM”
“Ben bu işi se­ve­rek ya­pı­yo­rum, dev­let­ten bana hiç­bir katkı yok, şu ya­şı­ma kadar tek bir kuruş fay­da­lan­ma­dım. Afad vur­gu­nun­da, sel vur­gu­nun­da her­han­gi bir des­tek yok” diyen Nu­rul­lah Türk­can, “Evim, damım yandı yine bir des­tek gö­re­me­dim, 9 tane malım yandı, ahı­rım yandı. Ben yılda 150-200 dö­nüm­lük ara­zi­de sulu zi­ra­at ya­pı­yo­rum. Ama bun­la­rı hep gü­cüm­le ya­pı­yo­rum, se­ve­rek ya­pı­yo­rum. Ben taşın için­den sebze ye­tiş­ti­ri­rim, öyle azim ve kuv­ve­tim var. Ken­dim 11 ka­rı­şım bin karış iş ile uğ­ra­şı­rım” dedi.

“VATANDAŞ BU İŞLERİ BASİT ZANNEDİYOR”

Ya­şa­dık­la­rı zor­luk­la­rı an­lat­ma­ya devam eden Türk­can, şun­la­rı an­lat­tı: “Ben pa­zar­lar­da tü­ke­ti­ci­ye sa­tı­yo­rum. Fab­ri­ka­la­ra sa­la­ta­lık ve­ri­yo­rum, 5 li­ra­ya ve­ri­yor­sam, ödeme za­ma­nı 3 – 3,50 TL’ye dü­şü­rü­yor. Tü­ke­ti­ci ucuz yesin diye tü­ke­ti­ci ağır­lık­lı satış ya­pı­yo­ruz. Bizim mil­le­ti­miz bu iş­le­ri basit zan­ne­di­yor, bun­la­rı ken­di­li­ğin­den ge­li­yor zan­ne­di­yor­lar. Bu işi bir yapan bir de Allah bilir. Bu işler basit değil, iş­çi­si, ma­zo­tu, güb­re­si, ben yılda 1 mil­yon TL’lik mah­sul kal­dı­rı­yo­rum, ol­du­ğu gibi mas­ra­fa gi­di­yor. Benim zarar et­ti­ğim yıl­lar­da olu­yor. To­hum­la­rı­mız dı­şar­dan ge­li­yor, dev­let bu ko­nu­da bir­şey ya­pa­maz mı? Yüz tane benim gibi şap­ka­lı­yı top­la­sa biz bu to­hu­mu ken­di­miz Tür­ki­ye’mizde üre­ti­riz.

Ben 10 ço­cu­ğun 5’in­ci­si­yim. 7 ya­şın­da trak­tö­re bin­dim, 7 ya­şım­dan beri ba­bam­dan gör­dü­ğüm­le se­ve­rek ya­pı­yo­rum. İcar, ortak, 2 bin, 3 bin dönüm arazi eker­dik, 50 yıl­dır kendi ba­şı­ma ya­pı­yo­rum.”

Sulu tarımın lideri dert küpü 3

ÇALIŞAN DA DERTLİ

10-11 kişi akrabalarıyla birlikte Adıyaman Kahta’dan Akyurt’a çalışmaya geldiklerini söyleyen Şaban Karlı, “Biz 7 yıldır Nurullah abi ile birlikte çalışıyoruz. Aldığımız yevmiye bizi kurtarmıyor. 5 kg. şeker parası bizi kurtarmıyor. Devletimizden bir yardım, bir umut bekliyoruz. İllaki sigorta olması şart değil, işsizliği görsünler, bilsinler işte, nasıl yaşıyoruz, iki aydır geliyoruz, buralarda sürünüyoruz. Mazot parası yükseldiği için adam başı buraya bin liraya geliyor, bin liraya gidiyoruz. 7 yevmiye çalışacağız ki yol paramızı çıkartacağız. Üreten kişi de aynı, fasulye olsun, domates olsun, bunu üretmezse, biz aç kalacağız. Buna bir çare bulunması lazım, üreticiyi de, işçiyi de kurtarmıyor”

Sulu tarımın lideri dert küpü 4

VATANDAŞ HEM LEZZETİNDEN HEM DE FİYATINDAN MEMNUN

Nu­rul­lah Türk­can ye­tiş­tir­di­ği seb­ze­le­ri hem pa­zar­lar­da hem de ye­tiş­ti­ri­ci­lik yap­tı­ğı ara­zi­nin ya­nın­da Çan­kı­rı Yo­lun­da­ki tez­ga­hın­da sa­tı­şa su­nu­yor.

Bu­ra­da tez­gah­ta duran Nu­rul­lah Türk­can’ın kızı Belma Türk­can, “Bizim sa­de­ce Ak­yurt değil, Ak­yurt’un dı­şın­dan, şehir mer­ke­zin­den gelen müş­te­ri­le­ri­miz­de var. Or­ga­nik, lez­zet­li ve ucuz ol­ma­sı ne­de­niy­le bizi ter­cih edi­yor­lar. Bizim başka bir ge­li­ri­miz yok, bu­ra­dan elde et­ti­ği­miz ka­zanç ile ya­şa­mı­mı­zı sür­dü­rü­yo­ruz” diye ko­nuş­tu.

Çan­kı­rı Yolu’nu kul­la­nan va­tan­daş­lar ne­de­niy­le bazı sa­at­ler­de ya­şa­nan yo­ğun­luk­tan mem­nun olan Türk­can’a okul ol­ma­dı­ğı za­man­lar­da ço­cuk­la­rı da yar­dım edi­yor.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.