1. Haberler
 2. Gündem
 3. Şehir Plancıları Odası: “Ankara’da Yağmurlar Sevinç Değil, Korku Veriyor”

Şehir Plancıları Odası: “Ankara’da Yağmurlar Sevinç Değil, Korku Veriyor”

featured
service

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, son yıllarda Ankara başta olmak üzere birçok şehirde yağmurların felaketlere yol açması konusunda bir açıklama yaptı. Açıklamada, plansız kentleşme ve yetersiz altyapı çalışmalarının bu felaketlerin başlıca nedenleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Şehir Plancıları Odası, “Uzun insanlık tarihi boyunca sevinçle karşılanan, dualarla çağrılan yağmurlar, son yıllarda ve Ankara başta olmak üzere şehirlerin çoğunda bize sevinç yerine korku veriyor” ifadeleriyle başlayan açıklamasında, iklim krizi ve artan aşırı hava olaylarının yanı sıra yerel yönetimlerin de bu duruma katkıda bulunduğunu belirtti.

Açıklamada, şu sorunlara dikkat çekildi:

 • Plansız kentleşme
 • İmara açılan dere yatakları
 • Güvensiz binalara verilen imar afları
 • Tamamı asfalt ve beton ile kaplı topraksız ve geçirimsiz yerleşimler
 • Yetersiz veya olmayan yağmur suyu toplama sistemleri
 • Eskimiş ve yetersiz altyapı

Şehir Plancıları Odası, bu sorunların çözümünün mümkün olduğunu ve belediyelerin bu hataları yapmaya devam etmek zorunda olmadığını vurguladı. Açıklamada, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Taşkın Yönetimi Planı’na atıfta bulunarak, “Bu planlarda Ankara (Sakarya Havzası) başta olmak üzere bütün havzalarda yağış derecesine göre taşkın alanlarının neresi olduğunu sokak sokak ve bina bina görebiliyoruz” denildi.

Çözüm Önerileri

Şehir Plancıları Odası, yağmur sularının felakete dönüşmemesi için alınması gereken önlemleri de sıraladı:

 • Taşkın alanlarında toprak alanlar ve geçirgen yüzeylerin arttırılması
 • Yağmur suyu hasadının arttırılması
 • Küçük ölçekli ve yerel yağmur suyu toplama sistemlerinin kurulması
 • Yeraltı sarnıçları ve geçirgen yüzeylerin desteklenmesi
 • İklime dirençli ve kapsamlı bir master plan hazırlanması ve uygulanması
 • Vadilerin ve dere yataklarının imara açılmasının durdurulması
 • Geçirgen olmayan yüzeylerin artmasının önüne geçilmesi
 • Toplanan yağmur suyunun kentsel peyzaj düzenlemelerinde ve kentsel tarımda kullanılması

Yerel Yönetimlere Çağrı

Açıklamada, yerel yönetimlerin bütçelerini ve önceliklerini yeniden gözden geçirmeleri gerektiği vurgulanarak, “Ankara başta olmak üzere bütün yerel yönetimleri, bu sorunu planlı bir biçimde, mega projelerden ve piyasacı imar ve konut yaklaşımından uzak durarak, kamu kaynaklarını kamu yararına kullanarak, bütçelerinde önceliklendirerek, master planlar ve yerel – kentsel tasarım ölçeğinde müdahalelerle çözmeye davet ediyoruz” denildi.

Şehir Plancıları Odası: “Ankara’da Yağmurlar Sevinç Değil, Korku Veriyor”