1. Haberler
 2. GÜNCEL
 3. PORTAŞ A.Ş. İstanbul’daki 4 Taşınmazını Açık İhaleyle Satışa Çıkarıyor

PORTAŞ A.Ş. İstanbul’daki 4 Taşınmazını Açık İhaleyle Satışa Çıkarıyor

featured
service

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki PORTAŞ Proje İnşaat Taahhüt Asfalt Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul’da bulunan 4 taşınmazını açık ihale yöntemiyle satışa çıkarıyor. İhale, kapalı teklif ve ardından açık artırma usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale Detayları

 • Tarih ve Saat: 14 Haziran 2024, saat 10:00’da başlayacak.
 • Yer: Büyükesat Mahallesi Uğur Mumcunun Sokağı No:6 Çankaya / Ankara adresinde yapılacak.
 • Başvuru Süresi: İlgilenenlerin tekliflerini ihale tarihinin olduğu gün saat 09:30’a kadar belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

İhale Şartnamesi ve Başvuru

İhale şartnamesi ve ekleri, PORTAŞ ek binası olan Kızılırmak Mahallesi 1450. Sokak 15. Kat No:41 Hayat Plaza Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Muhasebe Müdürlüğü’nden 7.500,00 TL (Yedi Bin Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir.

Teklif sahiplerinin, şartnamenin 4. maddesindeki “İhaleye Girebilme Şartları” başlığındaki koşulları sağlaması zorunludur.

İhaleye Katılım Şartları

 1. Gerçek Kişi Olması Halinde:
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikametgâh ve onaylı nüfus cüzdanı örneği.
  • Yabancı uyruklu ise Türkiye’de mülk edinebileceğine dair belge.
  • Gerçek şahıslar adına vekil ile katılım durumunda noter tasdikli vekaletname.
  • Muhammen bedelin en az %3’ü oranında Geçici Teminat.
 2. İsteklinin Şirket Olması Halinde:
  • Ticaret odasından veya resmi bir makamdan alınmış faaliyet belgesi.
  • Şirketin imza sirküleri ve noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Yabancı uyruklu şirketler için Türkiye’de faaliyetine müsaade edildiğini gösteren belge.
  • Muhammen bedelin en az %3’ü oranında Geçici Teminat.
 3. Ortak Girişim Olması Halinde:
  • Ortak girişim beyannamesi.
  • Ortaklar arasında noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Muhammen bedelin en az %3’ü oranında Geçici Teminat.
 4. Dernek, Federasyon, Konfederasyon, Kooperatif veya Vakıf Olması Halinde:
  • Resmi makamlardan alınmış faaliyet belgesi.
  • Genel kurul kararının noter tasdikli sureti.
  • Temsile yetkili kişilerin noter tasdikli imza beyannamesi.
  • Muhammen bedelin en az %3’ü oranında Geçici Teminat.

Satışa Sunulan Taşınmazlar

 1. İstanbul, Şişli
  • Ada: 1905, Parsel: 220, Katı: 3. Bodrum
  • Bağımsız Bölüm Numarası: 2
  • Brüt Alan: 205 m²
  • Niteliği: Dükkan
  • Muhammen Bedel: 19.619.375,00 TL
  • Geçici Teminat: 588.581,25 TL
  • İhale Saati: 10:00
 2. İstanbul, Şişli
  • Ada: 1905, Parsel: 220, Katı: 3. Bodrum
  • Bağımsız Bölüm Numarası: 3
  • Brüt Alan: 335 m²
  • Niteliği: Dükkan
  • Muhammen Bedel: 28.769.375,00 TL
  • Geçici Teminat: 863.081,25 TL
  • İhale Saati: 10:30
 3. İstanbul, Şişli
  • Ada: 1905, Parsel: 220, Katı: 4. Bodrum
  • Bağımsız Bölüm Numarası: 22
  • Brüt Alan: 4.544 m²
  • Niteliği: Otopark
  • Muhammen Bedel: 64.219.375,00 TL
  • Geçici Teminat: 1.926.581,25 TL
  • İhale Saati: 11:00
 4. İstanbul, Beyoğlu
  • Ada: 397, Parsel: 22, Katı: 11. Katlı
  • Bağımsız Bölüm Numarası: 60-60A
  • Brüt Alan: 1.738,79 m²
  • Niteliği: Kargir Apartman, Dükkan ve Arsa (Otel)
  • Muhammen Bedel: 32.299.375,00 TL
  • Geçici Teminat: 968.981,25 TL
  • İhale Saati: 11:30

İhale İletişim Bilgileri

Daha fazla bilgi için PORTAŞ A.Ş. yetkililerine 0312 479 65 85 numaralı telefondan ulaşılabilir.

PORTAŞ A.Ş. İstanbul’daki 4 Taşınmazını Açık İhaleyle Satışa Çıkarıyor