fbpx
SİZ DE YAZIN...

 • DOLAR
  8,4088
  %0,17
 • EURO
  10,1979
  %0,34
 • ALTIN
  504,15
  %-0,51
 • BIST
  1.454
  %-0,45
Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Ostim OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Ortak Akıl Toplantıları’nın 26’ncı durağı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi oldu. Turkishtime ve Halkbank ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Prof. Dr. Emre Alkin üstlendi. OSTİM OSB’de; savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji ve kauçuk gibi yedi farklı stratejik sektörde oluşturulan kümelenmeler, Ankara sanayisinin yanı sıra ulusal üretim yetenekleriyle de işbirliği imkânı sunuyor.

Turkishtime ve Halkbank’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 26’ncısı OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yapıldı. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Ankaralı sanayiciler ile OSTİM OSB’nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısı’na; Orhan Aydın (OSTİM OSB YKB), Emre Alkin (Turkishtime Toplantı Moderatörü), Coşkun Gökçe (Halkbank Ank. 3. Böl. Koor.), Sıtkı Öztuna (OSTİM OSB YKB Yrd.), Abdullah Çörtü (OSTİM Yatırım GM), Adem Arıcı (OSTİM OSB Böl. Md.), Ahmet Mithat Ertuğ (OSTİM OSB YKÜ – Ertuğlar Sanayi Kurucu Ortağı), Akman Karakülah (OSTİM Kauçuk Teknolojileri Kümelenmesi YKB), Dr. Begüm Şahin (OSTİM Teknik Üniversitesi Girişimcilik ve Liderlik Mer. Md.), Gülnaz Karaosmanoğlu (OSTİM Vakfı Md.), Halide Rasim (Rasim Makine İş Geliştirme Md. / İŞİM YKB), Kemal Önder Kefoğlu (İnovasis Elektronik GM), Mehmet Alkan (Alkan Makina Sanayi GM), Nihat Güçlü (Eptim Elektrik YKB), Ömer Serdar Marasalı (OSTİM Vakfı Finans Dir.), Veli Murat Çelik (Extunda İletişim / HTK YK Üyesi), Yaşar Özelge (Atisan Sanayi Sitesi Bşk.) ve Filiz Özkan (Turkishtime YKB) katıldı.

Ankara’nın öncü sanayi bölgelerinden biri olan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6 bin 200’den fazla işletme, 60 binden fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kenti. Temelleri 1967’de atılan OSTİM, günümüzde KOBİ’lerin ideallerini büyüterek, Türkiye’de “ortak rekabet” ve “güç birliği” kavramlarını belleklere yerleştirdi. OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü alarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirdi.

OSTİM’in hedefinde “Türkiye” var

OSTİM OSB’nin üretim ortamında sanayicinin ihtiyaç duyacağı her türlü yatırım, izin, alt yapı temini vb. hizmetlere “tek adımda”, hızlı ve kaliteli bir şekilde erişilebiliyor. 7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmet birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapı, güvenli ve verimli bir üretim ortamı vaat ediyor. Bölgede ayrıca işletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçları için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda destek de alınabiliyor.

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmış durumda. Bu stratejik sektörlerde yedi farklı başlıktaki kümelenme, tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de işbirliği imkânı sunmakta. Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan bu kümeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi için Türkiye çapında verimli bir iletişim ve etkileşim ortamı sağlıyor.

OSTİM OSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre

Toplantıda, OSTİM OSB’nin hızla değişen küresel rekabet koşullarında güçlü bir oyuncu olabilmesi ve potansiyellerini ortaya koyabilmesi için bölge sanayicilerinin katılımlarıyla aşağıdaki 10 parametrede görüş birliğine varıldı.

1. Kamu satın alımlarında yerli firmalara öncelik verilmeli

Bütün kamu alımlarımızın politikası sadece satın almaya dayalı. Yenilik, teknoloji, yerli üretim gibi kıstaslar kamu kurumlarının gündeminde yok. Halbuki kamunun satın alma politikalarının yerli teknolojiyi geliştirecek bir talep mekanizması içermesi lazım. Kamu alımlarının, mümkün olduğu sürece yerli üreticilerden yapılması için yasal düzenlemeler yapılmalı.

2. Kümelenmeler yurt çapında teşvik edilmeli

OSTİM, 50 yıl önce tasarlanmış bir sanayi bölgesi olduğu için bulunduğu coğrafyanın sıkıntılarını yaşıyor. Bölge, şehrin içinde kaldı ve genişleme alanı bulunmuyor. Ancak OSTİM son 10 yılda hayata geçirdiği planlı küme çalışmalarıyla birlikte etkileşim alanını coğrafyasının dışına taşıdı. OSTİM’deki yedi kümelenmenin üyeleri, ihracata yönelik yeni pazarlar bulmada ve rakamlarda çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Bu da kümelenmelerin önemini gösteriyor.

3. KOBİ’lerin değeri bilinmeli

Tüm ülkelerin kalkınmasında KOBİ’lerin yeri yadsınamaz. Başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerin hemen hepsinde KOBİ’lere yapılacak destekleri zorunlu tutan yasalar var. Büyük firmalar gittikçe hantallaşıp, süreçler çok uzadığı için inovasyon çalışmaları dünya genelinde küçük firmalardan çıkıyor. Dolayısıyla bütün ülkeler küçük firmaları korumak istiyor. Türkiye’de de kamunun KOBİ’lere yönelik destek ve satın alımları zorunlu hale getirilmeli.

4. Finansman koşulları iyileştirilmeli

Ülkemizin içinden geçmekte olduğu bu zor dönemde finansmana ulaşım hayli zorlaşmış durumda. Likidite sıkıntısı had safhada. Varlıklar düştü, giderler arttı, böyle olunca da borçları çevirebilmek ve finansman yükünden kurtulmak zorlaştı. Böyle bir dönemde, üreten, ihracat yapan, istihdam yaratan sanayicinin kredi ve risk sermayesi gibi diğer finansman enstrümanlarıyla desteklenmesi kritik bir önem taşıyor.

5. Enerjide çözüm güneş ve rüzgarda

Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri de enerji. Ülke olarak enerjiye olan ihtiyacımız her geçen gün de katlanarak büyüyor. Bu topraklarda yeteri kadar petrol olmadığına göre enerji sorunundan kurtuluşun iki tane somut alternatifi bulunuyor. Birisi güneş enerjisi, diğeri ise rüzgâr enerjisi. Güneş ve rüzgâr enerjisine ilişkin yatırımların, tüm dünyada olduğu gibi devletin destek ve teşviklerine ihtiyacı var.

6. TÜBİTAK, KOSGEB gibi kuruluşlar daha kapsayıcı olmalı

Türkiye’de sanayinin desteklenmesi görevini üstlenen TÜBİTAK, KOSGEB gibi kurumlar, sanayicinin beklentilerini tam olarak karşılayamıyor. Taraflar arasındaki iletişim sorunları bile desteklere engel olabiliyor. Bu tür resmi ya da yarı resmi kurumların sanayiciye olan yaklaşımlarının daha sağlıklı olabilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

7. Ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyaç var

Endüstri 4.0, yapay zeka gibi yeni teknolojilerin ve gelecek kurgularının bolca dillendirildiği günümüzde, sanayicinin ortak aklın yanı sıra bir üst akla da ihtiyacı var. Geleceğin nasıl şekilleneceği ve o noktaya nasıl gidileceğiyle ilgili somut bir bilgi yok. Sanayici, bütün bu fütürist öngörüler içinde geleceği okuyamama ve bir yol haritası çizememe sorunuyla karşı karşıya. Oysa doğru yatırımlar ancak doğru öngörülerle yapılabilir.

8. Bürokrasi daha kolaylaştırıcı olmalı

Ülke ekonomisinin büyümesi ve istihdamın artması için sanayinin gelişip güçlenmesi son derece önemli. Küresel pazarlardaki rekabet ortamında gelişmiş ülkelerin şirketleri karşısında zaten birçok sorunla boğuşan sanayici, diğer yandan ülke içindeki işlerini yürütürken bürokratik engellerle karşılaşabiliyor. Bürokrasinin bu anlamda yatırımları kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmesi gerekiyor.

9. Beyin göçünü durduracak önlemler alınmalı

İbni Sina, “Bilim ve sanat kendine değer vermeyen toplumları terk eder” diyor. Ülkemiz şu anda benzer bir süreci yaşıyor. Bilim ya da sanatla uğraşan insanların, çabalarının maddi karşılığını almalarının yanı sıra takdir görmeleri ve huzur bulmaları da lazım. Aksi takdirde bu insanlar ülkelerini terk ediyor. Çünkü gelişmiş ülkelerin kapıları bu insanlara sonuna kadar açık. Türkiye son yıllarda en iyilerini kaybediyor.

10. Bilişim şirketlerinde ana sermaye insan

Bilişim şirketlerinin yaklaşık yüzde 80 oranla en büyük maliyet kaynağı ve varlıkları insan. Kira, enerji vb. gider kalemleri, geriye kalan küçük maliyetleri oluşturuyor. Çünkü bu şirketlerde yüksek lisans, doktora sahibi insanlar çalışıyor. Kapsamlı bir yazılımın hazırlanması ise en az 2-3 yıl sürüyor. Bu süre boyunca sıfır satış geliri olan bilişim sektörünün finansman ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bankaların bu sektöre olan yaklaşımlarını güncellemeleri gerekiyor.

Sosyal Medyada Paylaşın:
Etiketler:
ostim osb

BİRDE BUNLARA BAKIN

Yorumlara Kapalıdır

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM
Yusuf Güney Pursaklar’ı Salladı

Yusuf Güney Pursaklar’ı Salladı

Mayıs 25, 2019, Yusuf Güney Pursaklar’ı Salladı için yorumlar kapalı
Akyurt Belediyesi’nde Hafta Sonu Mesaisi

Akyurt Belediyesi’nde Hafta Sonu Mesaisi

Mayıs 25, 2019, Akyurt Belediyesi’nde Hafta Sonu Mesaisi için yorumlar kapalı
YENİMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

YENİMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi

Mayıs 25, 2019, YENİMEK kursiyerlerinden yılsonu sergisi için yorumlar kapalı
Büyükşehir’de Çakar Araçlara Son

Büyükşehir’de Çakar Araçlara Son

Mayıs 25, 2019, Büyükşehir’de Çakar Araçlara Son için yorumlar kapalı
Keçiören’den Elazığ’a Gönül Köprüsü

Keçiören’den Elazığ’a Gönül Köprüsü

Mayıs 25, 2019, Keçiören’den Elazığ’a Gönül Köprüsü için yorumlar kapalı