1. Haberler
  2. Yaşam
  3. Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

featured
service

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılda büyük iç ve dış sorunlarla karşı karşıya kalmış ve bu sorunları aşmak için çeşitli reform hareketlerine girişmiştir. Bu reformlardan biri de Islahat Fermanı’dır. Peki, Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

Soru:

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

  • A: II. Mahmud
  • B: Abdülmecid
  • C: Abdülaziz
  • D: II. Abdülhamid

Islahat Fermanı Nedir?

Islahat Fermanı, 1856 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletlerinin baskısı altında ilan ettiği bir reform fermanıdır. Bu ferman, Tanzimat Dönemi’nin devamı niteliğindedir ve Osmanlı Devleti’nde yaşayan gayrimüslim tebaanın haklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. Fermanda yer alan başlıca düzenlemeler şunlardır:

  • Dini özgürlüklerin genişletilmesi ve dini farklılık gözetilmeksizin tüm Osmanlı vatandaşlarının eşit haklara sahip olması
  • Vergi sisteminde reform ve daha adil bir vergi toplama düzeni
  • Kamu görevlerine liyakat esasına göre atamalar yapılması
  • Eğitim ve hukuk alanında düzenlemeler

Islahat Fermanı’nın Tarihi ve İlanı

Islahat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılı devletlerin desteğini kazanmak amacıyla ilan ettiği bir ferman olup, Kırım Savaşı sonrası imzalanan Paris Antlaşması’nın (1856) bir parçası olarak kabul edilmiştir. Fermanda yer alan reformlar, Avrupa devletlerinin Osmanlı toprak bütünlüğünü desteklemesinin bir koşulu olarak gündeme gelmiştir.

Hangi Padişah Zamanında İlan Edildi?

Islahat Fermanı, Sultan Abdülmecid döneminde ilan edilmiştir. Sultan Abdülmecid, 1839-1861 yılları arasında Osmanlı padişahı olarak görev yapmış ve Tanzimat Dönemi’nin önemli reformlarına öncülük etmiştir. Tanzimat Fermanı’nın (1839) ardından, Islahat Fermanı da Abdülmecid döneminde Osmanlı modernleşme sürecinin bir parçası olarak ilan edilmiştir.

Doğru Cevap

Bu bilgiler ışığında, Islahat Fermanı’nın hangi padişah zamanında ilan edildiği sorusunun doğru cevabı “B: Abdülmecid” olacaktır.

Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?