DOLAR 18,4191 0.52%
EURO 17,8508 -1.1%
ALTIN 973,04-1,08
BITCOIN 3511211,64%
Ankara
16°

AÇIK

19:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

İki yıl aradan sonra geziler yeniden başlıyor

İki yıl aradan sonra geziler yeniden başlıyor

ABONE OL
Ağustos 9, 2022 14:22
İki yıl aradan sonra geziler yeniden başlıyor
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Ak­yurt Be­le­di­ye­si ilçe halkı için kül­tü­rel ge­zi­ler dü­zen­le­me­ye ha­zır­la­nı­yor.

Ak­yurt Be­le­di­ye­si va­tan­daş­la­ra yö­ne­lik kül­tü­rel gezi dü­zen­le­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Her yıl ya­pı­lan ancak son iki yıl­dır pan­de­mi ne­de­niy­le er­te­le­nen kül­tü­rel ge­zi­ler, Kır­şe­hir ve Nev­şe­hir il­le­ri­ne ger­çek­leş­ti­ri­lecek.

ROTADA KIRŞEHİR VE NEVŞEHİR VAR
İlçe sa­kin­le­ri­nin ya­şa­dı­ğı şehri ve ül­ke­yi ta­nı­ya­bil­me­le­ri ve tarih bi­lin­ci­nin ge­liş­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la, sos­yal-kül­tü­rel ge­zi­le­rin dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin konu Ak­yurt Be­le­di­ye Mec­li­si’nde gö­rü­şül­dü. Be­le­di­ye Mec­li­si’nde ele alı­nan et­kin­li­ğe yö­ne­lik alı­nan ka­rar­da,”Bin­ler­ce yıl­dır çe­şit­li uy­gar­lık­la­ra sahne olan yal­nız çe­şit­li ta­ri­hi eser­le­ri, ye­ral­tı şe­hir­le­ri ile değil zen­gin ter­mal kay­nak­la­rı ve doğal gü­zel­lik­le­ri ile dik­kat çeken Kır­şe­hir İlimiz ile yine ül­ke­mi­zin tu­rizm cen­net­le­rin­den biri olan tarih ve do­ğa­nın bü­tün­leş­ti­ği Nev­şe­hir İli­mi­ze, il­çe­miz­de ika­met eden va­tan­daş­la­rı­mı­za yö­ne­lik kül­tü­rel gezi dü­zen­len­me­si, ya­pı­la­cak olan gezi prog­ra­mın­da yol, iaşe gi­der­le­ri­nin Be­le­di­ye­miz bütçe im­kan­la­rı doğ­rul­tu­sun­da kar­şı­lan­ma­sı hu­sus­la­rı ko­mis­yon­ca uygun bu­lun­muş olup; ra­po­run ko­mis­yon­dan gel­di­ği şek­liy­le ka­bu­lü­ne ve ge­re­ği için Kül­tür ve Sos­yal İşler Mü­dür­lü­ğü’ne tev­di­ine ya­pı­lan açık oy­la­ma so­nu­cun­da ; Oy bir­li­ği ile karar ve­ril­di” ifa­de­le­ri­ne yer ve­ril­di.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.