1. Haberler
  2. Akyurt
  3. CHP’li Okan Koca: Halkın sesi meclise taşınsın

CHP’li Okan Koca: Halkın sesi meclise taşınsın

featured
service

CHP Ak­yurt Be­le­di­ye Mec­lis üyesi Okan Koca’nın Kent Kon­se­yi’nin ye­ni­den aktif ola­rak ça­lış­ma­sı­na yö­ne­lik öner­ge­si be­le­di­ye mec­li­sin­de red­de­dil­di. Ga­ze­te­mi­ze ko­nu­şan Koca, “Şef­faf ve ka­tı­lım­cı be­le­di­ye­ci­lik an­la­yı­şı­nı des­tek­le­mek, halkın sesini meclise taşımak üzere Kent Kon­se­yi’nin ye­ni­den aktif hale gel­me­si­ne yö­ne­lik öner­gem ko­mis­yo­na bile ha­va­le edil­me­di” dedi.

Belediye Kanunun 76. maddesi ile kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek üzere Kent Konseyleri Türkiye genelinde faaliyetlerini yürütmeye başladı. Akyurt’ta ise Kent Konseyi, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve yerel yöneticilerden oluşan üye yapısıyla 2009 yılında faaliyete başladı. Yaklaşık 10 yıl boyunca aktif olarak çalışmalarını yürüten Akyurt Kent Konseyi 2020’li yıllara gelindiğinde ise çalışmalarını askıya aldı.

“Kent Konseyi önemli bir araç olabilir”

CHP Akyurt Belediye Meclis Üyesi Okan Koca Haziran Ayı Belediye Meclisi toplantısında Kent Konseyi’ni gündeme taşıdı. Koca, konseyin yeniden aktif çalışma yürütebilmesi adına verdiği önergenin komisyona bile gönderilmeden reddedildiğini söyledi. Koca, “5 yıllık çalışma süremiz boyunca ilçemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını belediye meclisimizde gündeme taşıyarak çözüme kavuşması adına çalışmalar yürütmeliyiz. Bu anlamda biz belediye meclis üyelerinin omuzlarında ağır bir yük var. Bilindiği üzere belediye meclisimiz 15 kişilik bir üye yapısı ile çalışmalarını sürdürüyor. Toplumun tüm kesimlerinin istek ve taleplerinin burada tartışılarak hayata geçirilmesi çözüm odaklı bir anlayış açısından oldukça değerli. Şeffaf yönetim, hesap verebilirlik, yerinden yönetim ilkelerini benimseyen Kent Konseyi Akyurt’ta bu eksiği giderebilmek amacıyla önemli bir araç olabilir. Bu benim kişisel olarak öne sürdüğüm bir yapı değil, belediye kanunu ile çerçevesi çizilmiş, bir çok belediyede de uygulanan ve olumlu sonuçlar elde edilen demokratik sivil toplum oluşumu. Bu yapının Akyurt’ta hayata geçmesi ilçemizin gelişimi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Akyurt Halkı Önerge Verebilir

Kent Konseyi’nin yeniden çalışmaya başlaması durumunda Akyurt Halkı’nın da önerge sunabileceğini söyleyen Koca, “Akyurt Halkı Kent Konseyinde sözünü söyleyebilir, ilçenin sorunlarını tartışabilir ve önerge verebilir. Bizler de belediye meclis üyeleri olarak bu talepleri değerlendiririz. Katılımcı bir anlayışla çalışmalarımıza devam ederiz. Ben Kent Konseyi üzerine şu anki olumsuz tavrın değişeceğine inanıyorum. Akyurt’umuzu el ele yönetebiliriz” dedi.

CHP’li Okan Koca: Halkın sesi meclise taşınsın
Yorum Yap